Proje Açıklaması

Afyon Aktif OSGB olarak tecrübeli hekimlerimiz ve sağlık personelimizle  Afyon ve çevre illerinde profesyonel iş sağlığı hizmeti verebilmekteyiz.

A) İş yeri Hekimliği Hizmetleri

a) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma ve kişisel koruyucu donanım konusunda tavsiyede bulunmak,
b) İş Sağlığı ve güvenliği  çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayeneleri yapmak,
c) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
d) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
e) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
f) İşyerlerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim vermek,
g) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, çalışanlara sağlık konusunda eğitim vermek ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilgili birimlerle işbirliği sağlamak.

B)  Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetleri

a)  İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
b)  Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş / periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
c)  İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
d)  Çalışanların sağlık eğitimin de görev almak.

   Periyodik ölçümler ve Sağlık Taramaları
 • İşe giriş periyodik muayene raporu
 • Akciğer Grafisi (35X35)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Odyometri
 • Portör Muayenesi
 • HBs Ag (Sarılık Taraması)
 • Anti HBs
 • Tam Kan (18 Parametre)
 • Tam İdrar Tahlili
 • İdrarda Kurşun, Fenol, Hippürik Asit Testleri
 • Kanda Kurşun
 • Kan Grubu
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • HCV
 • HIV Testi
 • EKG
 • Koruyucu Aşılar
 • Göz Muayenesi (Bilgisayarlı) Vb.

Fotoğraflar

Soru Sorun

İsim*
Soyisim *
E-Posta *
Telefon

Konu

Sana nasıl yardımcı olabiliriz?